Kontakt

Prevádkovateľ obchodu:

Unixx s.r.o.

P.O. Box 173

971 01 Prievidza

IČO: 43 882 374

 

Sales manager: Zuzana Spišiaková

mobil: 0915 130 618

Email pre kontakt so spotrebiteľmi:     info@69shop.sk

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu:   SK1309000000005122317375 BIC:  GIBASKBX


Kategórie