69shop.sk
Tradevia s.r.o.
Tajovského 543/3
972 12 Nedožery-Brezany
Slovensko
IČO 51645823
DIČ 2120733868IBAN: SK59 0900 0000 0051 4363 8311


SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa


Zapísané v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 33835/R , Okresný úrad Prievidza

Kontaktujte nás